ติดต่อ อบต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง
เบอร์โทรศัพท์ : 054 066 189
สายด่วนผู้บริหาร 08 0962 4924 : นางปภัสรัช กาศวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง
E-mail : bk@bk.go.th