แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน

 1. กำหนดให้มีช่องทางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านกวาง
 2. มีแผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน
 3. การปฏิบัติต่อการร้องเรียน
  3.1 กรณีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ให้งานบริหารงานทั่วไป
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และ
  ดำเนินการแจ้งกลับให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ (ภายใน 15 วัน)
  3.2 กรณีเรื่องร้องเรียนกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
  ราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง ให้ดำเนินการแต่งตั้ง
  คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
 4. จัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง/การตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอนายกองค์การ
  บริหารส่วนตำบลบ้านกวาง เป็นเรื่องๆ ไปและทุกสิ้นปีงบประมาณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *